Tepelná čerpadla
ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.

Tepelné čerpadloNabízíme tepelná čerpadla významných značek, která se v poslední době stala oblíbeným zdrojem tepla pro klienty, hledající snížení nákladů na vytápění. S nárůstem cen energií a paliv dnes majitel domu přikládá velkou váhu kvalitním tepelným konstrukcím budovy a volbě vhodného zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV.

Základem TČ je chladící okruh, jehož hlavním prvkem je kompresor. Chladící okruh propojuje dva výměníky (výparník a kondenzátor). Posledním částí TČ je expanzní ventil. Výparník odebírá teplo z prostředí nízkopotencionálního tepla (voda, vzduch, zem), toto teplo zvětšené o teplo přeměněné z elektrické energie pohánějící kompresor je převáděno do kondenzátoru. Kondenzátor pak ohřívá teplonosnou látku uvnitř stavby (vzduch, voda).

Výkon tepelného čerpadla je dán tedy součtem nízkopotenciální energie a elektrické energie. Poměr tepelného výkonu TČ a dodané elektrické energie je tzv. topný faktor.

Nabízíme tepelná čerpadla značek

  • LG
  • Panasonic
  • Mitsubishi

Odvlhčování

V dnešní době s trendem šetření energií na vytápění jsou budovy zateplovány a utěsňovány za účelem minimalizace tepelných ztrát. Tato opatření zabraňují přirozenému odvodu vlhkosti přes netěsnosti v konstrukcích. Při nedostatečném větrání se vlhkost drží uvnitř místností a vsakována do konstrukcí způsobuje plísně, případně rez na kovových konstrukcích. Dostatečné větrání však vyžaduje hlavně v zimě ohřev čerstvého vzduchu a s tím spojené náklady na energie. Moderním způsobem je proto odvlhčování kondenzací na studeném povrchu. Zařízení pracující na tomto principu jsou nazývána odvlhčovače.

Nabízené značky odvlhčovačů:

  • Microwell